Noisegate

REGLEMENT REPETITIERUIMTES

Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de oefenruimten van de vzw Noise Gate en sluiten aan bij de huurovereenkomst:

Verhuur en reservatie

per beurt = losse band = € 12/u ( specifiek GATE4: € 13/u)

per maand = vaste band = € 10/u ( enkel via domiciliëring) ( specifiek GATE4: € 12/u)

opbergkot: € 21/ maand

Gate n° 1, 2, 3 en 4:
Per blok van 3u ( vast/ los): € 30/ € 36 

SPECIFIEK GATE 4 ( 50m2):

Per blok van 3u ( vast/ los): € 36/ € 39 

Rerservaties gebeuren steeds minstens 1 week voor aanvang van de repetitie via de website ( inloggen als verantwoordelijke van de band)

Betaling
Per beurt:
Willekeurige dag / week afhankelijk van de beschikbaarheid ( € 12/u)

De betaling gebeurt rechtstreeks bij reservatie via de website

Per maand:
Geeft recht op een vast blok per week (bv. Elke ma avond van 19u – 22u) 
De betaling gebeurt via domiciliëring maar kan maandelijks opgezegd worden.

Per beurt: dient men 2 dagen op voorhand te verwittigen, gebeurt dit niet, dan moet de huur (per beurt) betaald worden.
Per maand: de huur kan men enkel per maand annuleren.
Men dient 2 weken voor de volgende maand te verwittigen indien men de maand daarop niet repeteert, gebeurt dit niet, dan loopt de huur door.

De oefenruimte moet na gebruik in een nette en opgeruimde staat achter gelaten worden. Als een buitengewone schoonmaak nodig blijkt of beschadigingen worden vastgesteld, dan wordt dat in rekening van de gebruiker gebracht, aan de prijs van de herstellingswaarde, opgemaakt bij bestek of aan vervangingswaarde.

Verantwoordelijke repetitiekoten

De Vits Kristien: kristien@noisegate.be – 0495 70 56 80

 

voorbeeld van overeenkomst voor repetitieruimtes in Ternat:

OVEREENKOMST BETREFFENDE GEBRUIK REPETITIEKOTEN


Op ………/……./…….. werd tussen

NAAM: 
ADRES : 
PLAATS: 
TEL/ GSM:
E MAIL: 
volledig bevoegd vertegenwoordiger van de 
band: ………………….………………………………………………………………………………
(hierna te noemen ‘huurder’)

en 
NAAM: DE VITS KRISTIEN
ADRES: ASSESTEENWEG 218
PLAATS: 1742 TERNAT
GSM: 0495 70 56 80
E MAIL: info@noisegate.be
volledig bevoegd vertegenwoordiger van de VZW STUDIO NOISE GATE
(hierna te noemen Noise Gate)

het volgende overeengekomen:

Kontraktant 1 huurt de REPETITIERUIMTE GATE N°….
vanaf d.d. …………………..
met een proeftijd van drie maanden.
DAG: …………………………..
TIJDSTIP: ………………….…
DUUR: …………………………..
Kontraktant 1 verplicht zich de vastgestelde huur te voldoen voor de eerste van iedere maand via domicilëring op het nummer BE53 7341 6116 0253, met mededeling ‘ code RR’.
Bij het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van alle in de RUIMTE aanwezige apparatuur.

Beide partijen verklaren de in bijlage vermelde samenvatting van de algemene (huis-) regels te kennen en te respecteren.

Tevens dient de bijlage omtrent de ‘groepsinformatie’ ingevuld te worden
Te Ternat overeengekomen op ……..………….. (opgemaakt in 2 exmpl.)

Huurder Noise Gate                                                                          Verhuurder Noise Gate

RESERVEREN?

Repetitieruimtes

TRY OUT - ruimte: